POMOC PRAWNA

OBRONA KARNA

Nasi adwokaci prowadzący sprawy karne posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkich spraw karnych. Specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz organami ścigania, w tym w postępowaniach i posiedzeniach związanych z tymczasowym aresztowaniem i czynnościach z osobami zatrzymanymi. Gwarantujemy fachowe, rzetelne podejście do powierzonych nam spraw na każdym ich etapie.

USŁUGI

 • Przeprowadzenie dogłębnej analizy biorąc pod uwagę wszystkie możliwe działania.
 • Opracowanie strategii sprawy.
 • Ocena ryzyka.
 • Komunikacją z organami ścigania.
 • Protekcja i kompleksowe wsparcie klienta w postępowaniu karnym podczas dochodzenia i czynnościach procesowych.

OFERUJEMY

 • Przygotowanie memorandów prawnych dotyczących zagadnień  prawa karnego, ocena ryzyka, opracowanie strategii sprawy.
 • Wsparcie klientów na etapie postępowania przygotowawczego.
 • Kwestionowanie działań lub zaniechania czynności śledczych, decyzji i orzeczeń prokuratora lub sędziego śledczego.
 • Reprezentowanie podczas przeszukania.
 • Reprezentacja podczas czynności dochodzeniowych i różnych czynności procesowych.
 • Poszukiwanie i dokumentowanie materiału dowodowego, przygotowanie wniosków dotyczących różnych czynności dochodzeniowo – procesowych.
 • Reprezentowanie klientów przed sądem procesowym, sądem apelacyjnym i sądem kasacyjnym.
 • Ogólne doradztwo w zakresie prawa karnego.
 • Sporządzanie zeznań o popełnieniu przestępstwa.
 • Kwestionowanie zajęcia aktywów i odzyskanie tymczasowo zajętych aktywów.
 • Reprezentowanie podczas przesłuchań w sprawie środków zapobiegawczych.
 • Przygotowanie klientów do przesłuchań ( jako świadek, biegły, pokrzywdzony, podejrzany, oskarżony )
 • Wsparcie klientów podczas ugód w postępowaniu karnym.

 

Oferujemy swoją pomoc osobom, które potrzebują najlepszej obsługi prawnej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i porad prosimy o kontakt z naszymi wiodącymi ekspertami.

 

Masz pytania zadzwoń lub napisz do nas.

Jesteśmy dla Ciebie.

POMOC PRAWNA

Chronimy interesy małych i dużych firm oraz osób prywatnych i ich rodzin

PRZECIWDZIAŁANIE PRAKTYKOM MONOPOLISTYCZNYM I KONKURENCJI / SPÓR / BANKOWOŚĆ I FINANSE / ZATRUDNIENIE / ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY I SPORY TRANSGRANICZNE / ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / PRAKTYKA HANDLOWA / INKASO / OBRONA KARNA / KORPORACJE / FUZJE I PRZEJĘCIA / BANKOWOŚĆ I FINANSE / ENERGIA / INNOWACJE I TECHNOLOGIA / AGROBIZNES / NIERUCHOMOŚĆ I BUDOWNICTWO / FMCG I HANDEL DETALICZNY / FARMACEUTYKI I OPIEKA ZDROWOTNA / INFRASTRUKTURA I TRANSPORT / MEDIA I REKLAMA