POMOC PRAWNA

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Od czasu do czasu większość firm spotyka się z konfliktem lub sporem z dostawcą, klientem a nawet partnerem biznesowym. Takie sytuacje mogą być dość uciążliwe i szkodliwe dla biznesu, a ich szybkie i skuteczne rozwiązanie może stać się kluczowym wyzwaniem. Dlatego naszym zadaniem jest pomoc naszym klientom w szybkim rozwiązywaniu ich konfliktów i sporów, minimalizując ich wpływ na biznes i osiągając korzystne wyniki dla naszych klientów.

Często jesteśmy proszeni o pełnienie funkcji doradcy drugiej opinii w zakresie strategii rozwiązywania lub łagodzenia negatywnych skutków szczególnie skomplikowanych sporów.

Klienci ufają nam w swoich sprawach, które muszą wygrać bo to wysokie stawki.

NASZE USŁUGI

 • Spory cywilne
 • Spory gospodarcze
 • Spory handlowe i pracownicze
 • Złożone spory bankowe
 • W ramach mediacji
 • Spory podatkowe i rolnicze
 • Złożone spory korporacyjne
 • Międzynarodowy arbitraż i postępowanie przed arbitrażowe
 • Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Ugody

Nasz zespół doświadczonych prawników zajmujących się rozwiązywaniem sporów ma udokumentowane osiągnięcia w skutecznym reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w ugodach pozasądowych oraz podczas audytów, dochodzeń i rządowych działań egzekucyjnych, zarówno w sprawach lokalnych, jak i transgranicznych.

Zajmujemy się szerokim zakresem spraw, ze szczególnym uwzględnieniem sporów podatkowych, handlowych, korporacyjnych, pracowniczych i bankowych. Mamy również oddanych prawników, którzy reprezentują organy rządowe.

Nasza kancelaria ma doświadczenie w rozwiązywaniu sporów przed sądami:

 • Przed trybunałami arbitrażowymi,
 • Przed sądami powszechnymi
 • Przed sądami administracyjnymi,
 • Przed organami administracyjnymi,
 • W ramach mediacji oraz w drodze negocjacji ugodowych,
Nasze doradztwo, na każdym etapie sporu, ukierunkowane jest na doprowadzenie do rozwiązania sporu na warunkach najbardziej satysfakcjonujących naszego klienta.
 
Rozwiążemy Twoje problemy prawne i będziemy zawsze gdy nas potrzebujesz.
Jesteśmy skuteczni i najlepsi w tym, co robimy.
 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i porad prosimy o kontakt z naszymi wiodącymi ekspertami.

POMOC PRAWNA

Chronimy interesy małych i dużych firm oraz osób prywatnych i ich rodzin

Kredyty bankowe dla firm i spółek / LEGALIZACJA POBYTU / ODSZKODOWANIA / INWESTYCJE / WARSZAWA / KSIĘGOWY / USŁUGI KSIĘGOWE / BIURO RACHUNKOWE / POMOC PRAWNA / WIELKA BRYTANIA / PRZECIWDZIAŁANIE PRAKTYKOM MONOPOLISTYCZNYM I KONKURENCJI / SPÓR / BANKOWOŚĆ I FINANSE / ZATRUDNIENIE / ARBITRAŻ MIĘDZYNARODOWY I SPORY TRANSGRANICZNE / ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / PRAKTYKA HANDLOWA / INKASO / OBRONA KARNA / KORPORACJE / FUZJE I PRZEJĘCIA / BANKOWOŚĆ I FINANSE / ENERGIA / INNOWACJE I TECHNOLOGIA / AGROBIZNES / NIERUCHOMOŚĆ I BUDOWNICTWO / FMCG I HANDEL DETALICZNY / FARMACEUTYKI I OPIEKA ZDROWOTNA / INFRASTRUKTURA I TRANSPORT / MEDIA I REKLAMA